Vývoj software a Delphi komponent na zakázku
Dodání maker, školení a poradenství pro Excel
 
 
 

Rony Rony - historie verzí

Novinky ve verzi 22.0

Domy
- doplněna definice regionu pro definice klimatické náročnosti
Radiátory
- doplněna možnost výměny radiátoru společně s výměnou měřiče
Rozúčtování
- doplněny funkce pro úpravu rozúčtování včetně grafického sprovnání spotřeby
Podrobný popis novinek je k dispozici zde: Rony_novinky_v22.pdf

Novinky ve verzi 19.0

Domy
- import dat doplněn o možnost exportovat prázdnou strukturu do Excelu
- import měřičů a radiátorů doplněn o rozšířený pohled pro volitelné zadání dalších položek
- doplněn import odečtů

Byty a nájemníci
- doplněny údaje Počet STA, Komínů, Univ1, Univ2, Univ3 s možností provést rozúčtování dle zadaných hodnot
- doplněna karta Osoby pro evidenci osob v bytě s možností automatického výpočtu osobo-měsíců
- doplněna karta Místnosti pro evidenci místností v bytě s možností automatického výpočtu plochy
- viditelnost doplněných karet je možné nastavit v Systém - Globální nastavení - Ostatní

Odečty
- doplněna možnost zadat odečty k celému domu najednou (karta Dům - Odečty k domu)

Náklady a rozúčtování
- doplněny nové způsoby rozúčtování: poměrově dle Počet STA, Počet komínů, Počet Univ1, Univ2, Univ3
- doplněny nové způsoby rozúčtování: poměrově dle počtu měřičů UT, TV, SV, EL
- doplněn způsob rozúčtování Importované náklady s možností ručně zadat náklady na nájemníky pro tisk spolu s rozúčtovanými náklady
- v rozúčtování se zaokrouhluje na požadovanou přesnost až celková výsledná cena

Ostatní úpravy a vylepšení
- vylepšeno kopírování hodnot z excelu (výmaz mezer a znaku konce řádku)
- doplněna možnost zadávat datumy formou textu (Systém - Uživatelské nastavení - Nastavení funkcí - Použít textové pole pro zadání datumu),
toto umožňuje datum kopírovat, popř. rychle zadat zápisem 0101, popř. 31122020

Novinky ve verzi 18.0

Domy
- doplněna možnost anonymizace pro tisk rozúčtování (skrytí jmen a osobních údajů)
- doplněna možnost definovat koeficienty Polohy a Světové strany pro každý dům nezávisle

Měřiče a odečty
- doplněna položka Příznak, kterou lze ručně zadat k měřiči či odečtu a následně tisknout v rozúčtování

Náklady a rozúčtování
- u nákladu doplněna volba Typ prostoru, umožňuje definovat náklad jen pro Byty či Nebyty

Novinky ve verzi 17.0

Domy a nájemníci
- doplněna karta Detaily pro zadání libovolných uživatelských dat

Měřiče a odečty
- doplněna volba Ignorovat umožňující použít kontrolní měřič a odečty, které nejsou použity pro rozúčtování

 

Novinky a aktuality

10/2023 - Nová verze komponent
Vystavena nová verze balíku komponent RosiComp pro RAD více zde