Unit rstring

Uses
Classes, Interfaces, Objects and Records
Functions and Procedures
Types
Variables

Description

rstring is unit containing all resource strings.

Overview

Constants

LangVer='CZ';
LangVerCZ=1;
sInitialize = 'Inicializace';
sBrowsing = 'Prohlížení';
sEditing = 'Změna';
sInserting = 'Vkládání';
sLoading = 'Načítání';
sCreating = 'Vytváření';
sPrinting = 'Probíhá tisk';
sExporting = 'Probíhá export';
sLookingFor = 'Probíhá hledání...';
sWaiting = 'Čekání';
sChecking = 'Kontrola';
sImporting = 'Importování';
sOfData = ' dat...';
sContinueQ = 'Pokračovat?';
sTerminateQ = 'Ukončit?';
sCancelQ = 'Stornovat?';
sDeleteQ = 'Odstranit?';
sOverwriteQ = 'Přepsat?';
sTryAgainQ = 'Zkusit znovu?';
sSetDefaultValues = 'Nastavit výchozí (standardní) hodnoty?';
sSaveChangesQ = 'Uložit provedené změny?';
sUseChangesQ = 'Použít provedené změny?';
sUseFilterQ = 'Použít zadaný filtr?';
sFile = 'Soubor "%s".';
sFileNotFound = 'Soubor "%s" nebyl nalezen.';
sDirNotFound = 'Adresář "%s" nebyl nalezen.';
sFileExist = 'Soubor "%s" již existuje.';
sDirExist = 'Adresář "%s" již existuje.';
sFileSaved = 'Soubor "%s" byl uložen.';
sFileOpenQ = 'Otevřít soubor "%s"?';
sOpenOtherFileQ = 'Otevřít jiný soubor?';
sOpenLastFileQ = 'Otevřít původní soubor?';
sMakeDirErr = 'Cílový adresář "%s" nelze vytvořit.';
sFilePrintErr = 'Soubor "%s" nelze vytisknout.';
sFileOpenErr = 'Soubor "%s" nelze otevřít.';
sFileOpenErr2 = 'Soubor pravděpodobně neexistuje.';
sFileSaveErr = 'Chyba při ukládání souboru "%s".';
sFileSaveErr2 = 'Nemáte práva k ukládání, cílový adresář neexistuje' + ' nebo je cílový soubor právě otevřen v jiném programu.';
sDLLNotFound = 'Nenalezena nebo chybná dynamická knihovna "%s".';
sFileTypeAll = 'Všechny soubory (*.*)|*.*';
sFileTypeTXT = 'Textový soubor (*.txt)|*.txt';
sFileTypeSLK = 'Symbolické propojení (*.slk)|*.slk';
sFileTypeRTF = 'Rich text format (*.rtf)|*.rtf';
sFileTypeDOC = 'MSWord dokument (*.doc)|*.doc';
sFileTypeDOCX = 'MSWord dokument (*.docx)|*.docx';
sFileTypeODT = 'Open dokument format (*.odt)|*.odt';
sFileTypeXLS = 'Excel soubor (*.xls*)|*.xls*';
sFileTypeMDB = 'Databáze MS Access (*.mdb)|*.mdb';
sFileTypeSQL = 'SQL příkaz (*.sql)|*.sql';
sFileTypeDBF = 'dBase soubor (*.dbf)|*.dbf';
sFileTypePDF = 'PDF soubor (*.pdf)|*.pdf';
sFileTypeBMP = 'Bitmapy (*.bmp)|*.bmp';
sFileTypeJPG = 'Jpeg soubory (*.jpg;*.jpeg)|*.jpg;*.jpeg';
sFileTypePNG = 'PNG soubory (*.png)|*.png';
sFileTypeBMPJPG = 'Grafické formáty (*.bmp;*.jpg;*.jpeg)|*.bmp;*.jpg;*.jpeg';
sFileTypeBMPJPGPNG = 'Grafické formáty (*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.png)|*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.png';
sErrorDescription = 'Popis chyby:';
sRuntimeErr = 'Při běhu programu došlo k chybě.';
sRaiseErr = 'Neočekávaná chyba. ' + #13 + 'Zapište si, prosím, uvedený popis chyby a okolnosti při kterých ke chybě došlo. ' + #13 + 'Zavřete program a znovu ho spusťte. Pokud se bude opakovat, kontaktujte autora programu';
sInputErr = 'Chyba v zadaných parametrech.';
sFormatNumberErr = 'Chybný formát čísla.';
sFormatDateErr = 'Chybný formát datumu.';
sFormatYearErr = 'Chybný formát roku.';
sDateIntervalErr = 'Chybně zadané období.';
sExpressionErr = 'Chyba ve výrazu';
sPictureErr = 'Chybný formát obrázku.';
sAborted = 'Akce byla přerušena.';
sTerminate = 'Program bude ukončen.';
sNotRegist = 'Program není registrován.';
sNotImplement = 'Tato volba není zatím funkční.';
sNotSupported = 'Tato funkce není podporována.';
sVersion = 'Verze';
sAllOK = 'Vše OK.';
sYes = 'Ano';
sNo = 'Ne';
sOK = 'Ok';
sCancel = 'Storno';
sWrongPsw = 'Chybné heslo.';
sMailErr = 'Chyba při vytváření e-mailu.';
sMailGenInfo = 'Generování e-mailu...';
sConnecting = 'Probíhá připojování k databázi...';
sLogging = 'Probíhá přihlašování...';
sInactive = 'Neaktivní';
sRecord = 'záznam';
sNumRecords = '%d záznamů';
sSelRecords = 'Vybráno %d záznamů.';
sDelRecordQ = 'Odstranit vybraný záznam?';
sDelMultipleRecordQ = 'Odstranit všechny vybrané záznamy?';
sConnectDataErr = 'Nezdařilo se připojení k databázi "%s".';
sCreateDataErr = 'Chyba při vytváření dat.';
sOpenDataErr = 'Chyba při otvírání dat.';
sReadDataErr = 'Chyba při načítání dat.';
sSaveDataErr = 'Chyba při ukládání dat.';
sCompressDataErr = 'Chyba při komprimaci dat.';
sExportDataErr = 'Chyba při exportu dat.';
sImportDataErr = 'Chyba při importu dat.';
sDecodeDataErr = 'Data nelze dekódovat.';
sSaveRecordErr = 'Chyba při uložení záznamu.';
sOpenTableErr = 'Chyba při otvírání tabulky "%s".';
sEditRecordErr = 'Záznam nelze editovat.';
sSortDataErr = 'Chyba při řazení dat.';
sNoSavedItems = 'žádné uložené položky';
sInputItemName = 'Název uložené položky:';
sNotFound = 'Nenalezeno';
sFound = 'Nalezeno';
sFilterName = 'Název filtru';
sFilterString = 'Podmínka filtru';
sEndEditing = 'Nejdříve ukončete úpravu záznamu.';
sInformation = 'Informace';
sQuestion = 'Otázka';
sWarning = 'Upozornění';
sInput = 'Zadání';
sError = 'Chyba';
sBtOk = '&Ok';
sBtYes = '&Ano';
sBtNo = '&Ne';
sBtCancel = '&Storno';
sCut = 'Vyjmout';
sCopy = 'Kopírovat';
sPaste = 'Vložit';
sDelete = 'Odstranit';
sUndo = 'Zpět';
sSelectAll = 'Vybrat vše';
sSaveToFile = 'Uložit do souboru...';
sLoadFromFile = 'Načíst ze souboru...';
sFind = 'Najít';
sFindNext = 'Najít další';
sChangeFont = 'Změnit písmo';
sAbort = 'Přerušit';
sReport = 'Report';
sTemplateFormatErr = 'Chybný formát šablony.';
sPrinterNotFound = 'Nenalezena tiskárna "%s".';
sTemplateBracketErr = 'Chyba závorek ve funkci: "%s".';
sTemplateFieldErr = 'Chyba při výpočtu databázového pole "%s".';
sTemplateDatasetErr = 'Chybný dataset "%s", (jen A..Z)';
sTemplateTagNotFoundErr = '"%s" nenalezeno.';
sTemplateCalculationErr = 'Chyba při výpočtu funkce "%s".';
sTemplateIncorrectTag = 'Chybný tag "%s".';
sTemplateInsertTableErr = 'Tag "%s" lze použít pouze v tabulce s jedním řádkem.';
sCreatingReport = 'Vytváření reportu...';
sCreatingReportErr = 'Chyba při vytváření reportu.';
sFileGeneration = 'Generování souboru %s...';
sPDFWaitAgainQ = 'Výstupní soubor stále není vygenerován. Přejete si ještě čekat?';
sPDFConfiguration = 'Konfigurace PDF tiskárny...';
sPDFConfigurationErr = 'Chyba při konfiguraci PDF tiskárny.';
sDeleteOldFileErr = 'Cílový soubor %s již existuje a nelze přepsat.';
sMSWordNotFound = 'Aplikace MSWord nebyla nalezena.';
sMSWordError = 'Chyba aplikace MSWord.';
sMSExcelNotFound = 'Aplikace MSExcel nebyla nalezena.';
sMSExcelError = 'Chyba aplikace MSExcel.';
sMSExcelRunningToClose = 'Vytvořená MSExcel aplikace bude nyní uzavřena a soubor byl změněn. Přejete si uložit změny?';
sPMSum = 'Suma = %sum';
sPMMin = 'Minimum = %min';
sPMMax = 'Maximum = %max';
sPMAvg = 'Průměr = %avg';
sPMCountVal = 'Počet hodnot = %CountVal';
sPMCountNull = 'Počet prázdných = %CountNull';
sPMCountAll = 'Počet celkem = %CountAll';
sSelectAllRecords = 'Vybrat všechny záznamy';
sDeselectAllRecords = 'Zrušit výběr';
sReverseSelection = 'Převrátit výběr';
sDeleteSelectedRecords = 'Odstranit vybrané záznamy';
sNoRecordsSelected = 'Není vybraný žádný záznam.';
sSelectedNumRecContinueQ = 'Bylo již vybráno %d záznamů, pokračovat?';
sCellParamsCondErr = 'Chybná podmínka pro pole %s. Podmínka bude deaktivována.';
sCellParamsCondStart = 'začíná na';
sCellParamsCondNotStart = 'nezačíná na';
sCellParamsCondContain = 'obsahuje';
sCellParamsCondNotContain = 'neobsahuje';
sCellParamsCondAllways = 'vždy';
sCellParamsActSet = '>>>';
sCellParamsActAND = 'A TAKÉ';
sCellParamsActOR = 'NEBO';
sFilterSelectAll = '(vybrat vše)';
sFilterNullValue = '(prázdné)';
sIndicatorColumnName = '- Záhlaví řádku -';
sPictureEmpty = '(prázdný)';
sPictureCorrupted = '(porušený)';
sSaveInJPEGFormat = 'Ukládat v JPG formátu';
sPictureResize = 'Změnit rozlišení';
sResizeRatioQ = 'Požadovaná velikost v procentech (1% - 500%):';
sZoomAutoFit = 'Lupa - do okna';
sZoomIn = 'Lupa - přiblížit';
sZoomOut = 'Lupa - oddálit';
sZoom = 'Lupa';
sShowPicEdit = 'Upravit v novém okně (jas, kontrast)';
sPicConvert = 'Převést...';
sPicConvertJPG1 = 'aktuální záznam na JPG';
sPicConvertBMP1 = 'aktuální záznam na BMP';
sPicConvertJPGAll = 'všechny záznamy na JPG';
sPicConvertBMPAll = 'všechny záznamy na BMP';
sPicConvertAllQ = 'Tato akce změní formát této položky u všech záznamů tabulky.';
sPicConvertProcess = 'Probíhá převod...';
sBlobOpen = 'Otevřít';
sBlobLoad = 'Načíst';
sBlobSave = 'Uložit';
sBlobClear = 'Vymazat';
sBlobRename = 'Změnit název';
sBlobChangeExtQ = 'Opravdu si přejete změnit typ (příponu) souboru? Tato akce může ovlivnit otevírání souboru.';
sBlobFileOverLimitQ = 'Velikost vybraného souboru (%f MB) přesahuje nastavený limit (%f MB).';
sFormatInfo = 'Formátovat vybraný text';
sFormatBold = 'Tučně';
sFormatItalic = 'Kurzíva';
sFormatUnderline = 'Podtrženě';
sFormatAsUnnumberedList = 'Nečíslovaný seznam';
sFormatAsNumberedList = 'Číslovaný seznam';
sFormatNewPage = 'Vložit konec stránky';
sFormatNewLine2 = 'Vložit konec řádku';
sFormatNewLineAuto = 'Doplnit všechny konce řádků';
sFormatHorLine = 'Vložit oddělovací čáru';
sFormatHTMLLink = 'Vložit HTML odkaz';
sFormatClear = 'Odstranit formátování';
sEditInfo = 'Zobrazit v okně';
mnDelRow = 'Odstranit řádek';
mnMoveUpRow = 'Posunout řádek nahoru';
mnMoveDownRow = 'Posunout řádek dolů';
mnCopyCell = 'Kopírovat hodnotu';
mnPasteCell = 'Vložit hodnotu';
mnCopyTable = 'Kopírovat celou tabulku';
mnPasteTable = 'Vložit celou tabulku';
mnAppendTable = 'Přidat celou tabulku';
mnClearTable = 'Vymazat celou tabulku';
mnSelectRow = 'Vybrat řádek';
mnSelectAll = 'Vybrat všechny řádky';
mnSelectCol = 'Vybrat sloupec';
mnSelectCell = 'Vybrat buňku';
mnDeselectAll = 'Zrušit výběr';
sPrintToomuchCols = 'Příliš velká šířka dat pro tisk, vyberte méně sloupců nebo zvolte menší písmo.';
sPrintRecCount = 'Počet záznamů celkem: %d';
sPrintPreviewLimit = 'Náhled je omezen na 60 stran.';
sColorBlack = 'Black';
sColorBlackLoc = 'Černá';
sColorMaroon = 'Maroon';
sColorMaroonLoc = 'Kaštanová';
sColorGreen = 'Green';
sColorGreenLoc = 'Zelená';
sColorOlive = 'Olive';
sColorOliveLoc = 'Olivová';
sColorNavy = 'Navy';
sColorNavyLoc = 'Námořnická modř';
sColorPurple = 'Purple';
sColorPurpleLoc = 'Fialová';
sColorTeal = 'Teal';
sColorTealLoc = 'Modrozelená';
sColorGray = 'Gray';
sColorGrayLoc = 'Šedá';
sColorSilver = 'Silver';
sColorSilverLoc = 'Stříbrná';
sColorRed = 'Red';
sColorRedLoc = 'Červená';
sColorLime = 'Lime';
sColorLimeLoc = 'Světle zelená';
sColorYellow = 'Yellow';
sColorYellowLoc = 'Žlutá';
sColorBlue = 'Blue';
sColorBlueLoc = 'Modrá';
sColorFuchsia = 'Fuchsia';
sColorFuchsiaLoc = 'Růžová';
sColorAqua = 'Aqua';
sColorAquaLoc = 'Světle modrá';
sColorWhite = 'White';
sColorWhiteLoc = 'Bílá';
sColorMoneyGreen = 'MoneyGreen';
sColorMoneyGreenLoc = 'Zelenomodrá';
sColorSkyBlue = 'SkyBlue';
sColorSkyBlueLoc = 'Blankytně modrá';
sColorCream = 'Cream';
sColorCreamLoc = 'Krémová';
sColorMedGray = 'MedGray';
sColorMedGrayLoc = 'Středně šedá';
sColorCustom = 'Custom...';
sColorCustomLoc = 'Uživatelská...';
sDay = 'den';
sMonth = 'měsíc';
sQuarter = 'čtvrtletí';
sHalf = 'pololetí';
sYear = 'rok';

Description

Constants

LangVer='CZ';
 
LangVerCZ=1;
 
sInitialize = 'Inicializace';
 
sBrowsing = 'Prohlížení';
 
sEditing = 'Změna';
 
sInserting = 'Vkládání';
 
sLoading = 'Načítání';
 
sCreating = 'Vytváření';
 
sPrinting = 'Probíhá tisk';
 
sExporting = 'Probíhá export';
 
sLookingFor = 'Probíhá hledání...';
 
sWaiting = 'Čekání';
 
sChecking = 'Kontrola';
 
sImporting = 'Importování';
 
sOfData = ' dat...';
 
sContinueQ = 'Pokračovat?';
 
sTerminateQ = 'Ukončit?';
 
sCancelQ = 'Stornovat?';
 
sDeleteQ = 'Odstranit?';
 
sOverwriteQ = 'Přepsat?';
 
sTryAgainQ = 'Zkusit znovu?';
 
sSetDefaultValues = 'Nastavit výchozí (standardní) hodnoty?';
 
sSaveChangesQ = 'Uložit provedené změny?';
 
sUseChangesQ = 'Použít provedené změny?';
 
sUseFilterQ = 'Použít zadaný filtr?';
 
sFile = 'Soubor "%s".';
 
sFileNotFound = 'Soubor "%s" nebyl nalezen.';
 
sDirNotFound = 'Adresář "%s" nebyl nalezen.';
 
sFileExist = 'Soubor "%s" již existuje.';
 
sDirExist = 'Adresář "%s" již existuje.';
 
sFileSaved = 'Soubor "%s" byl uložen.';
 
sFileOpenQ = 'Otevřít soubor "%s"?';
 
sOpenOtherFileQ = 'Otevřít jiný soubor?';
 
sOpenLastFileQ = 'Otevřít původní soubor?';
 
sMakeDirErr = 'Cílový adresář "%s" nelze vytvořit.';
 
sFilePrintErr = 'Soubor "%s" nelze vytisknout.';
 
sFileOpenErr = 'Soubor "%s" nelze otevřít.';
 
sFileOpenErr2 = 'Soubor pravděpodobně neexistuje.';
 
sFileSaveErr = 'Chyba při ukládání souboru "%s".';
 
sFileSaveErr2 = 'Nemáte práva k ukládání, cílový adresář neexistuje' + ' nebo je cílový soubor právě otevřen v jiném programu.';
 
sDLLNotFound = 'Nenalezena nebo chybná dynamická knihovna "%s".';
 
sFileTypeAll = 'Všechny soubory (*.*)|*.*';
 
sFileTypeTXT = 'Textový soubor (*.txt)|*.txt';
 
sFileTypeSLK = 'Symbolické propojení (*.slk)|*.slk';
 
sFileTypeRTF = 'Rich text format (*.rtf)|*.rtf';
 
sFileTypeDOC = 'MSWord dokument (*.doc)|*.doc';
 
sFileTypeDOCX = 'MSWord dokument (*.docx)|*.docx';
 
sFileTypeODT = 'Open dokument format (*.odt)|*.odt';
 
sFileTypeXLS = 'Excel soubor (*.xls*)|*.xls*';
 
sFileTypeMDB = 'Databáze MS Access (*.mdb)|*.mdb';
 
sFileTypeSQL = 'SQL příkaz (*.sql)|*.sql';
 
sFileTypeDBF = 'dBase soubor (*.dbf)|*.dbf';
 
sFileTypePDF = 'PDF soubor (*.pdf)|*.pdf';
 
sFileTypeBMP = 'Bitmapy (*.bmp)|*.bmp';
 
sFileTypeJPG = 'Jpeg soubory (*.jpg;*.jpeg)|*.jpg;*.jpeg';
 
sFileTypePNG = 'PNG soubory (*.png)|*.png';
 
sFileTypeBMPJPG = 'Grafické formáty (*.bmp;*.jpg;*.jpeg)|*.bmp;*.jpg;*.jpeg';
 
sFileTypeBMPJPGPNG = 'Grafické formáty (*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.png)|*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.png';
 
sErrorDescription = 'Popis chyby:';
 
sRuntimeErr = 'Při běhu programu došlo k chybě.';
 
sRaiseErr = 'Neočekávaná chyba. ' + #13 + 'Zapište si, prosím, uvedený popis chyby a okolnosti při kterých ke chybě došlo. ' + #13 + 'Zavřete program a znovu ho spusťte. Pokud se bude opakovat, kontaktujte autora programu';
 
sInputErr = 'Chyba v zadaných parametrech.';
 
sFormatNumberErr = 'Chybný formát čísla.';
 
sFormatDateErr = 'Chybný formát datumu.';
 
sFormatYearErr = 'Chybný formát roku.';
 
sDateIntervalErr = 'Chybně zadané období.';
 
sExpressionErr = 'Chyba ve výrazu';
 
sPictureErr = 'Chybný formát obrázku.';
 
sAborted = 'Akce byla přerušena.';
 
sTerminate = 'Program bude ukončen.';
 
sNotRegist = 'Program není registrován.';
 
sNotImplement = 'Tato volba není zatím funkční.';
 
sNotSupported = 'Tato funkce není podporována.';
 
sVersion = 'Verze';
 
sAllOK = 'Vše OK.';
 
sYes = 'Ano';
 
sNo = 'Ne';
 
sOK = 'Ok';
 
sCancel = 'Storno';
 
sWrongPsw = 'Chybné heslo.';
 
sMailErr = 'Chyba při vytváření e-mailu.';
 
sMailGenInfo = 'Generování e-mailu...';
 
sConnecting = 'Probíhá připojování k databázi...';
 
sLogging = 'Probíhá přihlašování...';
 
sInactive = 'Neaktivní';
 
sRecord = 'záznam';
 
sNumRecords = '%d záznamů';
 
sSelRecords = 'Vybráno %d záznamů.';
 
sDelRecordQ = 'Odstranit vybraný záznam?';
 
sDelMultipleRecordQ = 'Odstranit všechny vybrané záznamy?';
 
sConnectDataErr = 'Nezdařilo se připojení k databázi "%s".';
 
sCreateDataErr = 'Chyba při vytváření dat.';
 
sOpenDataErr = 'Chyba při otvírání dat.';
 
sReadDataErr = 'Chyba při načítání dat.';
 
sSaveDataErr = 'Chyba při ukládání dat.';
 
sCompressDataErr = 'Chyba při komprimaci dat.';
 
sExportDataErr = 'Chyba při exportu dat.';
 
sImportDataErr = 'Chyba při importu dat.';
 
sDecodeDataErr = 'Data nelze dekódovat.';
 
sSaveRecordErr = 'Chyba při uložení záznamu.';
 
sOpenTableErr = 'Chyba při otvírání tabulky "%s".';
 
sEditRecordErr = 'Záznam nelze editovat.';
 
sSortDataErr = 'Chyba při řazení dat.';
 
sNoSavedItems = 'žádné uložené položky';
 
sInputItemName = 'Název uložené položky:';
 
sNotFound = 'Nenalezeno';
 
sFound = 'Nalezeno';
 
sFilterName = 'Název filtru';
 
sFilterString = 'Podmínka filtru';
 
sEndEditing = 'Nejdříve ukončete úpravu záznamu.';
 
sInformation = 'Informace';
 
sQuestion = 'Otázka';
 
sWarning = 'Upozornění';
 
sInput = 'Zadání';
 
sError = 'Chyba';
 
sBtOk = '&Ok';
 
sBtYes = '&Ano';
 
sBtNo = '&Ne';
 
sBtCancel = '&Storno';
 
sCut = 'Vyjmout';
 
sCopy = 'Kopírovat';
 
sPaste = 'Vložit';
 
sDelete = 'Odstranit';
 
sUndo = 'Zpět';
 
sSelectAll = 'Vybrat vše';
 
sSaveToFile = 'Uložit do souboru...';
 
sLoadFromFile = 'Načíst ze souboru...';
 
sFind = 'Najít';
 
sFindNext = 'Najít další';
 
sChangeFont = 'Změnit písmo';
 
sAbort = 'Přerušit';
 
sReport = 'Report';
 
sTemplateFormatErr = 'Chybný formát šablony.';
 
sPrinterNotFound = 'Nenalezena tiskárna "%s".';
 
sTemplateBracketErr = 'Chyba závorek ve funkci: "%s".';
 
sTemplateFieldErr = 'Chyba při výpočtu databázového pole "%s".';
 
sTemplateDatasetErr = 'Chybný dataset "%s", (jen A..Z)';
 
sTemplateTagNotFoundErr = '"%s" nenalezeno.';
 
sTemplateCalculationErr = 'Chyba při výpočtu funkce "%s".';
 
sTemplateIncorrectTag = 'Chybný tag "%s".';
 
sTemplateInsertTableErr = 'Tag "%s" lze použít pouze v tabulce s jedním řádkem.';
 
sCreatingReport = 'Vytváření reportu...';
 
sCreatingReportErr = 'Chyba při vytváření reportu.';
 
sFileGeneration = 'Generování souboru %s...';
 
sPDFWaitAgainQ = 'Výstupní soubor stále není vygenerován. Přejete si ještě čekat?';
 
sPDFConfiguration = 'Konfigurace PDF tiskárny...';
 
sPDFConfigurationErr = 'Chyba při konfiguraci PDF tiskárny.';
 
sDeleteOldFileErr = 'Cílový soubor %s již existuje a nelze přepsat.';
 
sMSWordNotFound = 'Aplikace MSWord nebyla nalezena.';

OLE

sMSWordError = 'Chyba aplikace MSWord.';
 
sMSExcelNotFound = 'Aplikace MSExcel nebyla nalezena.';
 
sMSExcelError = 'Chyba aplikace MSExcel.';
 
sMSExcelRunningToClose = 'Vytvořená MSExcel aplikace bude nyní uzavřena a soubor byl změněn. Přejete si uložit změny?';
 
sPMSum = 'Suma = %sum';
 
sPMMin = 'Minimum = %min';
 
sPMMax = 'Maximum = %max';
 
sPMAvg = 'Průměr = %avg';
 
sPMCountVal = 'Počet hodnot = %CountVal';
 
sPMCountNull = 'Počet prázdných = %CountNull';
 
sPMCountAll = 'Počet celkem = %CountAll';
 
sSelectAllRecords = 'Vybrat všechny záznamy';
 
sDeselectAllRecords = 'Zrušit výběr';
 
sReverseSelection = 'Převrátit výběr';
 
sDeleteSelectedRecords = 'Odstranit vybrané záznamy';
 
sNoRecordsSelected = 'Není vybraný žádný záznam.';
 
sSelectedNumRecContinueQ = 'Bylo již vybráno %d záznamů, pokračovat?';
 
sCellParamsCondErr = 'Chybná podmínka pro pole %s. Podmínka bude deaktivována.';
 
sCellParamsCondStart = 'začíná na';
 
sCellParamsCondNotStart = 'nezačíná na';
 
sCellParamsCondContain = 'obsahuje';
 
sCellParamsCondNotContain = 'neobsahuje';
 
sCellParamsCondAllways = 'vždy';
 
sCellParamsActSet = '>>>';
 
sCellParamsActAND = 'A TAKÉ';
 
sCellParamsActOR = 'NEBO';
 
sFilterSelectAll = '(vybrat vše)';
 
sFilterNullValue = '(prázdné)';
 
sIndicatorColumnName = '- Záhlaví řádku -';
 
sPictureEmpty = '(prázdný)';
 
sPictureCorrupted = '(porušený)';
 
sSaveInJPEGFormat = 'Ukládat v JPG formátu';
 
sPictureResize = 'Změnit rozlišení';
 
sResizeRatioQ = 'Požadovaná velikost v procentech (1% - 500%):';
 
sZoomAutoFit = 'Lupa - do okna';
 
sZoomIn = 'Lupa - přiblížit';
 
sZoomOut = 'Lupa - oddálit';
 
sZoom = 'Lupa';
 
sShowPicEdit = 'Upravit v novém okně (jas, kontrast)';
 
sPicConvert = 'Převést...';
 
sPicConvertJPG1 = 'aktuální záznam na JPG';
 
sPicConvertBMP1 = 'aktuální záznam na BMP';
 
sPicConvertJPGAll = 'všechny záznamy na JPG';
 
sPicConvertBMPAll = 'všechny záznamy na BMP';
 
sPicConvertAllQ = 'Tato akce změní formát této položky u všech záznamů tabulky.';
 
sPicConvertProcess = 'Probíhá převod...';
 
sBlobOpen = 'Otevřít';
 
sBlobLoad = 'Načíst';
 
sBlobSave = 'Uložit';
 
sBlobClear = 'Vymazat';
 
sBlobRename = 'Změnit název';
 
sBlobChangeExtQ = 'Opravdu si přejete změnit typ (příponu) souboru? Tato akce může ovlivnit otevírání souboru.';
 
sBlobFileOverLimitQ = 'Velikost vybraného souboru (%f MB) přesahuje nastavený limit (%f MB).';
 
sFormatInfo = 'Formátovat vybraný text';
 
sFormatBold = 'Tučně';
 
sFormatItalic = 'Kurzíva';
 
sFormatUnderline = 'Podtrženě';
 
sFormatAsUnnumberedList = 'Nečíslovaný seznam';
 
sFormatAsNumberedList = 'Číslovaný seznam';
 
sFormatNewPage = 'Vložit konec stránky';
 
sFormatNewLine2 = 'Vložit konec řádku';
 
sFormatNewLineAuto = 'Doplnit všechny konce řádků';
 
sFormatHorLine = 'Vložit oddělovací čáru';
 
sFormatHTMLLink = 'Vložit HTML odkaz';
 
sFormatClear = 'Odstranit formátování';
 
sEditInfo = 'Zobrazit v okně';
 
mnDelRow = 'Odstranit řádek';
 
mnMoveUpRow = 'Posunout řádek nahoru';
 
mnMoveDownRow = 'Posunout řádek dolů';
 
mnCopyCell = 'Kopírovat hodnotu';
 
mnPasteCell = 'Vložit hodnotu';
 
mnCopyTable = 'Kopírovat celou tabulku';
 
mnPasteTable = 'Vložit celou tabulku';
 
mnAppendTable = 'Přidat celou tabulku';
 
mnClearTable = 'Vymazat celou tabulku';
 
mnSelectRow = 'Vybrat řádek';
 
mnSelectAll = 'Vybrat všechny řádky';
 
mnSelectCol = 'Vybrat sloupec';
 
mnSelectCell = 'Vybrat buňku';
 
mnDeselectAll = 'Zrušit výběr';
 
sPrintToomuchCols = 'Příliš velká šířka dat pro tisk, vyberte méně sloupců nebo zvolte menší písmo.';
 
sPrintRecCount = 'Počet záznamů celkem: %d';
 
sPrintPreviewLimit = 'Náhled je omezen na 60 stran.';
 
sColorBlack = 'Black';
 
sColorBlackLoc = 'Černá';
 
sColorMaroon = 'Maroon';
 
sColorMaroonLoc = 'Kaštanová';
 
sColorGreen = 'Green';
 
sColorGreenLoc = 'Zelená';
 
sColorOlive = 'Olive';
 
sColorOliveLoc = 'Olivová';
 
sColorNavy = 'Navy';
 
sColorNavyLoc = 'Námořnická modř';
 
sColorPurple = 'Purple';
 
sColorPurpleLoc = 'Fialová';
 
sColorTeal = 'Teal';
 
sColorTealLoc = 'Modrozelená';
 
sColorGray = 'Gray';
 
sColorGrayLoc = 'Šedá';
 
sColorSilver = 'Silver';
 
sColorSilverLoc = 'Stříbrná';
 
sColorRed = 'Red';
 
sColorRedLoc = 'Červená';
 
sColorLime = 'Lime';
 
sColorLimeLoc = 'Světle zelená';
 
sColorYellow = 'Yellow';
 
sColorYellowLoc = 'Žlutá';
 
sColorBlue = 'Blue';
 
sColorBlueLoc = 'Modrá';
 
sColorFuchsia = 'Fuchsia';
 
sColorFuchsiaLoc = 'Růžová';
 
sColorAqua = 'Aqua';
 
sColorAquaLoc = 'Světle modrá';
 
sColorWhite = 'White';
 
sColorWhiteLoc = 'Bílá';
 
sColorMoneyGreen = 'MoneyGreen';
 
sColorMoneyGreenLoc = 'Zelenomodrá';
 
sColorSkyBlue = 'SkyBlue';
 
sColorSkyBlueLoc = 'Blankytně modrá';
 
sColorCream = 'Cream';
 
sColorCreamLoc = 'Krémová';
 
sColorMedGray = 'MedGray';
 
sColorMedGrayLoc = 'Středně šedá';
 
sColorCustom = 'Custom...';
 
sColorCustomLoc = 'Uživatelská...';
 
sDay = 'den';
 
sMonth = 'měsíc';
 
sQuarter = 'čtvrtletí';
 
sHalf = 'pololetí';
 
sYear = 'rok';
 

Author

Created

Apr 2006

Last Modified

Jun 2015


Generated by PasDoc 0.15.0.